EKSEMPLER PÅ GLASSKULPTURER

(Musik: Hans Find Andersen)